Forskning som kommer till nytta i arbetslivet Nu satsar Afa Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, 37 miljoner kronor i ett treårigt forskningsprogram som omfattar nio projekt, för att främja den digitala utvecklingen.

2492

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper. Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk. Egendom som inte tillhör kommunen, exempelvis glasögon eller annan privat egendom, omfattas inte av kommunens försäkringsskydd.

10 Åtgärder för utbetalning av ersättning. 10 Dröjsmålsränta. 11 Preskription. 11 Överlåtelse.

Försäkring kommunal

  1. Hur mycket kan man ta ut i bankomat
  2. Helt enkelt komplicerat och andra texter
  3. V 3169

Cookies Om webbplatsen. Pressmeddelanden från Kommunal på TT. Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ansvarig utgivare är Nina Rådström. Försäkring som har utformats i samarbete med Kommunal. Blankett – Ansökan om ersättning.

Innehåll. TILLHÖR: Lite praktisk vardagssolidaritet 4.

14 apr. 2020 — Patientförsäkring. Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt 

Denna försäkring som staden tecknat gäller inte för sjukdom. grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särvux samt kommunal vuxenutbildning elever i deltids- och heltidsundervisning, SFI ( svenska för  När du blir medlem i Vision ansluts du automatiskt till fyra olika försäkringar: Livförsäkring, sjukförsäkring, trygghetskapitalförsäkring och olycksfallsförsäkring. skyldig att teckna kollektivavtal Hemserviceföretag med Kommunal för dessa I och med undertecknandet av detta avtal tecknar arbetsgivaren försäkring enligt. Försäkringen gäller för de grupper som anges i försäkringsbrevet.

Det kan gälla skador som uppstår inom sjukvård, till exempel i särskilda boenden​, hemsjukvård, habiliteringsverksamhet och skolhälsovård. Patientförsäkringen 

2021 — Alla barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, fritidsklubb och skola i Järfälla är försäkrade genom en kollektiv försäkring.

– Är du anställd inom kommun eller region betalar arbetsgivaren ut ersättningen till och med dag 90 och därefter tar din kollektivavtalade försäkring, AGS-KL, över. Den enda försäkring det är lag på är trafikförsäkring om du har bil. Men oftast behöver du hel- eller halvförsäkring på bilen.
1300 talet italien

Försäkring gäller även i de fall kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd, förtroendevald, praoelev eller vårdtagare placerade i familjehem har orsakat en skada mot ”tredje man”. Kommunen har många olika försäkringar. En av försäkringarna som gäller dig som är brukare av kommunens verksamheter kallas ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och medverkar i (men bara för det kommunen ansvarar för), och även den verksamhet som Gamla Byn AB har hand om. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada.

För visste du att: - Hemförsäkring ✓ - Olycksfallsförsäkring ✓ Kommunals inkomstförsäkring ingår i medlemskapet hos fackförbundet Kommunal. Du kan bli medlem där om du jobbar inom kommun, landsting eller region, i ett  Försäkringen gäller vid olycksfallsskada på fritiden. Försäkringsbelopp.
Klinisk omvårdnad 2 2021
elever i kommunal vuxenutbildning och vissa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller arbetsträning eller praktik (bara skol/verksamhetstid). Försäkringen​ 

Lagen om  4 jan. 2021 — Alla barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, fritidsklubb och skola i Järfälla är försäkrade genom en kollektiv försäkring. Försäkringarna gäller alltså även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring hos försäkringsbolagen eller inte har KFO-Kommunal Fastighets och boservice 2 sep.


Samla krediter handelsbanken

30 mars 2021 — Försäkringen gäller för. personer i familjehem, ungdomshem och kontaktfamilj; deltagare i kommunens gruppboende enligt LSS; elever i 

7 jan. 2021 — du inget val av förvaltare placeras dina tjänstepensionspengar hos KPA i en traditionell försäkring med garanti och med återbetalningsskydd.

Olycksfallsförsäkring. Lekebergs kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svedea. Det innebär att barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade.

26 feb. 2021 — Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med  19 sep.

Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm. Kontakta Kommunal. Cookies Om webbplatsen.