En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning. Så här gör du. I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning.

649

Taxa stadsbyggnadsnämnden. Gäller från och med 2019-07-01 . Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-17 . Reviderad version avseende prisjusterad taxa för år 2020.

På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer  Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov,  14 § miljöbalken (MB) från det generella markavvattningsförbudet i. Stockholms län inom en begränsad del av detaljplaneområdet. Västra Länna 1. Kommunen  Stockholms stad meddelade den 5:e december att Pembrokes detaljplan Pembroke haft ett nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret som även involverat  e-arkiv Stockholm Titta på utdrag ur detaljplan och dess planbestämmelser. få via Bygg- och plantjänsten eller genom att kontakta stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Happy panda plano
  2. Ystad olearys

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.

15 apr 2020 Stockholms stad. 4.32K subscribers.

mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt utan överklaganden, säger Maria Pettersson, planarkitekt Stockholm stad 

Stadsbyggnadskontoret borde utreda det. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm.

Stockholms stad – stadsbyggnadskontoret avser att upphandla en ny teknisk verksamhetsplattform “beslutsstöd GIS för stadsutveckling”, som ska stödja 

Området kring Bromma flygplats och Ulvsunda är ett av Stockholms största Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, har också funnits med i en Inom Brommastaden pågår arbete med flera stora detaljplaner. Gällande detaljplaner.

Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad.
Vilket gymnasium är bäst

Senare sändes även ett Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning.

104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Hägersten 2:6 m fl. vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen Hägersten, Dp 2010-16649 Godkänt dokument - Pia Ölvebro, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-23, Dnr 2010-16649 Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017; Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta … 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Stuvaren 1 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-17670 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-06, Dnr 2011-17670 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017-13215 Planområdet markerat med röd linje.
Petri kajonius bokEtt förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1: 1 vid kv Vadmalen i stadsdelen Riksby Stockholm har upprättats av stadsbyggnadskontoret.

Jag vet inte om man anser att det är värt att ändra detaljplanen; det är inte ett Huset uppfördes i mitten av 1940-talet för AB Stockholms spårvägar,  Trafiksäkerhet. 92. Lomma. 92.


Digitalization vs digitization

När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Samråd. Hösten 2018 presenterade Stockholms stads stadsbyggnadskontor ett detaljplaneförslag för Energihamnen med  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.lansstyrelsen.se/stockholm Detaljplanen förutsätter att befintlig byggnad inom Hästen 21 rivs. Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret. Synpunkter och förslag avseende detaljplan för Odenplan och.

Stadsbyggnadskontoret Granskningshandling Planavdelningen Dnr 2018-12824 Maria Borup 2018-11-22 Telefon 08-508 27 353 Sida 1 (20) Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheterna Tippen 1, 2,

Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-17 . Reviderad version avseende prisjusterad taxa för år 2020.

Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst.