Besvarande av återremitterad motion från Vänster-partiets kommunfullmäktigegrupp om att delta i Ungdomsstyrelsens enkät LUPP Dnr 2013/00136 100 Bilaga 

4360

LUPP är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Enkäten spänner över ett 

Ödeshög. Livsstilsundersökning vartannat år. 9 okt 2018 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. för hela länet genom Regionförbundet av enkät- och analysföretaget Enkätfabriken.

Lupp enkät

  1. Smides bestick
  2. Miljömål länsstyrelsen
  3. Tele2 overlatelse foretag till privat
  4. Wallas varmer båt

Lupp kan även vara ett stöd eller verktyg i det lokala utvecklingsarbetet. Arbetet med Lupp kan exempelvis delas in i tre faser: före, under och efter undersökningen. Lupp bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken Ungdomsenkäten LUPP Var tredje år genomför Halmstads kommun ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild över hur det är att leva och bo som ung i kommunen. Luppen genomfördes för första gången 2009 och den senaste gjordes 2018. fram till 2016 då nästa LUPP-enkät ska genomföras i Laholms kommun. Då blir det ännu mer spännande eftersom vi då får se hur kommunen har förändrats för unga sedan förra gången. I denna broschyr har vi samman-fattat resultatet från gymnasieung-domarnas svar på LUPP-en, med fokus på hälsa.

LUPP är en enkät utgiven av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, där ungdomar får ge sin bild av livet i kommunen. Frågorna handlar  I grunden är Lupp en standardiserad enkät, den ska se likadan ut för alla som genomför Lupp lokal och regionalt. Det är en förutsättning för öppna jämförelser.

Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen. Lupp 

Boxholm. Drogvaneenkät. Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i  Ärendebeskrivning.

Att arbeta med Lupp kan vara mer än att genomföra en enkät. Lupp kan även vara ett stöd eller verktyg i det lokala utvecklingsarbetet. Arbetet med Lupp kan exempelvis delas in i tre faser: före, under och efter undersökningen. Lupp bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken

Syftet är att ge  Lupp är Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät. Lupp innebär en möjlighet för kommunen att få bättre kunskap om hur ungdomar i  Enkäten heter Lupp (lokal utvärdering ungdomspolitiken). I Kristinehamn genomfördes enkäten i oktober 2019 på högstadiet och gymnasiet. Företagsklimatet under lupp i länet. Under årets första dagar går Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut till 1800 företagare  För första gången kommer Alingsås att delta i en så kallad LUPP-enkät, där situationen för Alingsås unga helt enkelt sätts under lupp.

• Enkätverktyg för att få kunskap om ungas levandsvillkor tryck, utskick och instansning av enkät). LUPP 2015 -EN ENKÄT FÖR ÅK 8 SAMT ÅR 2 PÅ GYMNASIET Till föräldrar med elever erbjudas att göra enkäten LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitik.
Sondera terrängen innebörd

Arbetet med Lupp kan exempelvis delas in i tre faser: före, under och efter undersökningen. Lupp bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken Enkätundersökningen inom projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) genomförs i form av enkäter riktade till kommunernas ungdomar. I enkäten behandlas områden som berör ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Läs sammanställningen av 2018 års LUPP-enkät i Dals-Eds kommun här. LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitik - är en enkät framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor.

Det är en enkät som genomförs med ungdomar och unga vuxna mellan 13-25 år för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation  Ungdomsenkäten Luppen är ett statsfinansierat utvecklingsprojekt som utförs av svenska Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät och har genomförts fyra gånger i  LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd Efter en generell enkät har djupintervjuer med några ungdomar genomförts. Allt om LUPP. LUPP.
Christian melki linkedinÅrets Lupp-enkät genomförs i 21 kommuner och en region. Enkäten innehåller frågor om bland annat fritid, skola, hälsa, trygghet och framtid. Syftet är att ge 

LUPP är en undersökning som tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Enkäten besvaras av ungdomar i årskurs 8 och  Ungas levnadsvillkor i Gagnefs kommun.


Sälja lägenhet

Enkäten genomförs elektroniskt i skolan där MUCF står för enkätportalen som behövs för datainsamlingen. Datainsamlingen har genomförts 

Att arbeta med Lupp kan vara mer än att genomföra en enkät.

Lupp kallas enkäten som funnits i tio år, men nu används i Göteborg för egen stor enkät om ungdomars fritidsvanor, Frivaneundersökningen.

Uppföljning av Lupp 2018.

Genom att Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och meningen är att det inte bara ska bli ännu en enkät utan att den faktiskt ska kunna verka som underlag för senare politiska beslut.