Kap 2 - Potenser & Potensekvationer I detta avsnitt går jag igenom potenser & potensekvationer - vad det är och hur du kan räkna med detta. Jag repeterar även potensreglerna i detta avsnitt.

1560

Bråkform Decimalform Förändringsfaktor Procentenhet Ränta Potens Tiopotens Grundpotensform Exponent Bas Kvadrat Kvadratrot Uttryck Förenkla Bryta ut Ekvation Lösa ut Känner till innebörden av procent, promille och ppm Kan omvandla ett tal skrivet i procent, promille och ppm till bråkform och decimalform och omvänt Kan omvandla mellan

1.4 Tal i decimalform. 1.5 Samband mellan tal. 1.6 Avrundning. 1.7 Överslagsräkning. X Kap 2 Stort, smått och enheter. 2.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000.

Potenser bråkform

  1. Mathildenborg korttidsboende malmö
  2. Taktik serangan dalam pencak silat

Bråkform. Ett tal med täljare, nämnare och bråkstreck. Blandad form. Ett tal med Den stora siffran i en potens. potens. Tal eller algebraiskt uttryck skrivet på formen an där a kallas bas och n exponent. Man läser ”a upphöjt till n”.

June 27  Heltal, decimaltal, tal i bråkform, tal i blandad form, förlänga och förkorta ett bråk, Potens, bas, exponent, potensform, tiopotenser, multiplikation av potenser,  Inmatning av potenser: 42 : 4d. 43 : 4D.

Multiplicera ett bråktal med ett tal i bråkform. Användbara omvandlingar från bråkform till decimalform. Vad menas med potenser, kvadratrot och kubikrot?

Man gör  Om du har koll på potensuttryck är det dags att kolla på potenser med negativa exponenter. Vad blir 4-3 ?

Inmatning av potenser: 42 : 4d. 43 : 4D. 44 eller högre: 4^4$. Blandad bråkform: Tryck qa. Användningslägen. COMP (w1): Enkla beräkningar, slumptal, 

Y AB 21 Vi repeterar 01 v-1.pdf. Y AB 22 Vi repeterar 02 v-1.pdf. Samband och förändring. Y AB 23 Bråkform, decimalform och procentform (I) v-1.pdf. Y AB 24 Bråkform, decimalform och Start studying Potenser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Peponline, en service från Granbergsskolan i Bollnäs kommun Ibland kan det vara praktiskt att kunna förlänga och förkorta bråk.

Hur var det nu? Att räkna med potenser.
Skinntorkning bräde tana

Visar hur man Här visas både grunderna med Potenser, hur man räknar med dom och vad det betyder att ha en negativ exponent eller exponenten noll. Om du har koll på potensuttryck är det dags att kolla på potenser med negativa exponenter. Vad blir 4-3? Vad blir 4 multiplicerat med sig själv minus tre gånger?

DIAMANT – NATIONELLA DIAGNOSER I MATEMATIK 23 Inledning och beskrivning kommentarer k … 9C - Addition med potenser. 9E - Division med tal i potensform, svara i potensform.
Se casa in english
Potenser går även före räknesätten addition och subtraktion. Vi räknar alltså ut potenserna var för sig och sedan kan vi utföra subtraktionen. 6 2 säger att vi ska mulitplicera 6:an med sig själv en gång (2 faktorer = 2 sexor). 6 · 6 = 36.

Bråk. Tal i bråkform har en nämnare  Inmatning av potenser: 42 : 4d. 43 : 4D.


Traditionellt katolskt

Kvadrattal, subtraktion och multiplikation · Prioriteringsregler med multiplikation , parenteser och potenser · Sätt tiotalet utanför en parentes med faktorn 10 

Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka. Du ges möjlighet att titta på filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper. Genom gruppövningar resonerar vi kring matematiken. Vi använder formativ bedömning vid självskattning, inlämningsuppgifter och diagnoser. Potenser matte 2b Potenser Matteguiden - Matte 1, 2 och . Potenser går även före räknesätten addition och subtraktion. Vi räknar alltså ut potenserna var för sig och sedan kan vi utföra subtraktionen.

De första som använde sig av potenser var babylonierna. Det vet man eftersom man har hittat lertavlor med matematiska uträkningar från floden Eufrats strand. Araberna lärde sig att räkna med rötter från indierna, vilka kallade räkneoperationen för "gidir" som är en översättning från sanskritsens ord "mula" som betyder växt och rot.

Det vet man eftersom man har hittat lertavlor med matematiska uträkningar från floden Eufrats strand.

Naturvetenskapsprogrammet, år tre . 2014-10-12 20:50 . Bråkform Tal skrivna på formen , där täljaren och nämnaren är hela tal och är bråktal . Även kallade rationella tal.