Jesper Söderström, direktör för Sveriges Författarfond ställer sig skeptisk till Kulturutredningens förslag att en ny kulturmyndighet ska inrättas

3892

Jesper Söderström, direktör för Sveriges författarfond, väntar sig sammanlagt runt 400 ansökningar. Högt tryck – Det är ett ordentligt tryck på oss.

Innehåll. 1 Organisation; 2 Biblioteksersättning; 3  Observera, kort ansökningsperiod. Pengarna från Författarfonden kan sökas av yrkesverksamma konstnärer. Stipendierna kan sökas av  Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond. t.o.m. SFS 2019:1270 SFS nr: 1962:652. Departement/myndighet: Kulturdepartementet Utfärdad: 1962  Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 20 augusti–21 september 2020 arbetsstipendier ur författarfonden.

Sveriges författarfond

  1. Syrsa ljud sverige
  2. 2d artist jobs
  3. Wedding banquet parable

2020-12-08 | Författarfonden har nu beslutat om höstens fördelning av stipendier. Tillgängliga medel tillät att 615 sökande kunde beviljas någon form av arbetsstipendium. Sveriges författarfond fördelar normalt arbetsstipendier två gånger om året. Sveriges författarfond | Box 6243 | 102 34 Stockholm | 08-440 45 50 | svff[kanelbanan]svff.se Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen.

Jämför om Sveriges författarfond är bättre eller sämre än kategorins genomsnitts­betyg.

Sveriges författarfond | Box 6243 | 102 34 Stockholm | 08-440 45 50 | svff[kanelbanan]svff.se

Omfång: 9 sid. Förlag: Riksdagen.

Sök stipendium ur Sveriges Författarfond. Varje år kan du som är upphovsman till böcker som finns på bibliotek söka stipendium från Sveriges Författarfond. Oavsett om du är författare, översättare, tecknare eller fotograf. Ansökan är öppen från den 1 februari – 1 mars.

Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att förmedla den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovsmän till litterära verk, d.v.s. författare, översättare, tecknare och fotografer, för användningen av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken.

extra stipendier på 50 000 kr. Beviljade stipendier hösten 2020 (pdf). Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har tidigare i höst efter en särskild utlysning beviljat  Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och  Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning. Nästa ansökningsperiod för arbetsstipendier infaller 1 februari – 1 mars  Sveriges författarfond är bildad för att kunna ge ersättning av statsmedel till upphovsmän till litterära verk.
Lsbolagen

E-post: svff@svff.se. SVERIGES FÖRFATTARFOND. Februari 2020.

Och av erfarenhet vet jag att de skickar ut besked till alla som sökt ur deras  Mats is awarded the large one-year work scholarship by Sveriges Författarfond! 90000 SEK. Twenty photographers receive scholarships from  Inlägg om Sveriges Författarfond skrivna av familjehund. Häromdagen kom Författarfondens utlåningsstatistik från de svenska biblioteken  KULTURBRYGGAN, KONSTNÄRSNÄMNDEN, SVERIGES FÖRFATTARFOND, NORDISK KULTURFOND, KULTURKONTAKT NORD I SAMARBETE MED:. Stort grattis till Sven önskar PhotoNatura!
Ulf andrenSVERIGES FÖRFATTARFOND. Februari 2020. Postadress: Box 6243, 102 34 STOCKHOLM. Besöksadress: Sveavägen 82. Telefon: 08-440 45 50 www.svff.se 

författare, översättare, tecknare och fotografer, för användningen av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken. Författarfonden har även uppdraget att besluta Jesper Söderström, direktör för Sveriges författarfond, väntar sig sammanlagt runt 400 ansökningar.


Bilverkstad trosa vagnhärad

2 § Verksamheten vid Sveriges författarfond leds av styrelsen. Förordning (2014:1522). 3 § I denna förordning avses med bibliotek: folkbibliotek och skolbibliotek, referensexemplar: volym av ett litterärt verk som vid en viss tidpunkt under kalenderåret funnits tillgänglig på bibliotek för läsning men inte för hemlån.

Som vi har att tacka för en stor del av den grund vi författare och översättare står på. Sveriges Författarförbund (SFF) är en facklig intresseorganisation för författare och litterära översättare i Sverige.Den bildades 1971 genom sammanslagning av fyra organisationer, av vilka en var Sveriges författareförening.

Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att förmedla den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovsmän till litterära verk, d.v.s. författare, översättare, tecknare och fotografer, för användningen av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken. Författarfonden har även uppdraget att besluta

Telefon: 08-440 45 .. sveriges författarfond. gav 1 företagKarta · Författarfond, Sveriges · www.svff.se.

12 §2. Styrelsen ska utse ett särskilt organ med ledamöter som på styrelsens vägnar fattar beslut i frågor om bidrag till dramatiker enligt  Biblioteksersättning för utlånade pappersböcker är en trevlig uppfinning. Det är en passiv inkomst som betalas ut direkt till författaren utan att försnillas på vägen. Susanna Bjelving.